Gartnere som steller uteområde

Skjøtsel og vedlikehold av grønne uterom

Vakre grøntanlegg blir ikke til over natten, og krever jevnlig skjøtsel og vedlikehold over tid for å nå sitt fulle potensial. Ulike planter har ulike krav til skjøtsel gjennom sesongen, og det vil være mer bærekraftig og mindre ressurskrevende å etablere hekker og flerårige planter (stauder) enn sommerblomster og grønnsakshager. Med en skjøtselsplan kan vi sammen planlegge fremtidig beplantning, skjøtsel og ressursbruk.

Skjøtselsplan

En skjøtselsplan beskriver fra A til Å hva som skal gjøres for et grøntanlegg i løpet av året. Det er et årshjul som tar for seg oppgaver som gjødsling, beskjæring av frukttrær, luking , beplantning , klipping av gress og hekker o.l. Skjøtselsplanen gjør det forutsigbart for alle parter hva som skal utføres av arbeid og når for å holde uterommet grønt og flott. En skjøtselsplan kan lages for alt fra hager og fellesarealer i boligstrøk, til parker og uteanlegg ved skoler og andre offentlige bygninger. Grønt & Hvitt kan være med å utforme skjøtselsplaner for både nyetablerte grøntanlegg, og uterom som trenger riktig skjøtsel for å finne tilbake til fordums prakt. Vi planlegger for lang sikt, og tar hensyn til hvordan ulike trær og hekker vokser slik at disse ikke blir for høye og skaper skygge på steder hvor dette ikke er ønskelig.

Utforming av skjøtselsplan

En skjøtselsplan inneholder gjerne informasjon om selve eiendommen, samt en beskrivelse av grøntanlegget og når dette ble etablert. Den beskriver dagens situasjon, og tar for seg planer, tiltak og mål for hvordan man skal oppnå et vakkert utemiljø som holder seg pent. Om man har benyttet en landskapsarkitekt, er en skjøtselsplan alfa og omega for å bevare intensjonene for grøntarealet over tid. I et borettslag eller sameie kan det være fint å ha en skjøtselplan for å planlegge ressursbruk og større innkjøp. Noen av punktene som kan inngå i en skjøtselsplan:

  • Informasjon om eiendommen
  • Dagens situasjon
  • Bruk og funksjon av grøntanlegget
  • Tiltak og mål
  • Klimasoner
  • Jordsmonn
  • Om deler av området er vernet eller har spesiell vegetasjon og dyreliv som skal ivaretas
  • Valg av planter som er mest mulig konkurransedyktige mot ugress

Ta kontakt med oss, så setter vi opp en skjøtselsplan og vedlikeholdsavtale som passer for ditt grøntanlegg.