Gartnere som steller uteområde

Profesjonell beskjæring av trær, busker og hekker

Kvier du deg for å beskjære epletreet ditt? Eller ser du etter en gartner som kan hjelpe til med beskjæring av trær og hekk i sameiet eller borettslaget? Vi tilbyr profesjonell beskjæring av trær, busker og hekker for både private boliger og offentlige eiendommer i Oslo og Bærum.

Hvorfor beskjære?

Det er viktig å beskjære planter og trær for å fremme sunn vekst, blomstring og avling, samt fjerne skadde og syke greiner. Mange ønsker i tillegg å forme treet sitt av estetiske grunner for å eksempelvis få frukttreet til å se ut som en paraply, noe som åpner treet og gir det mer lys. Andre igjen ønsker å beskjære treet av funksjonelle årsaker for å få utsikt eller bedre lysforhold i hagen. Større trær bør beskjæres riktig før de blir for høye slik at man unngår toppkapping (også kalt topping) som gjør treet mer utsatt for råte.

Gartner som skjærer hekk
Ansatt som kutter hekk

Ulike typer beskjæring

Det finnes ulike typer beskjæringsteknikker. Du har oppbyggingsbeskjæring som sørger for at plantene får en fin form og vokser til ønsket potensiale, fornyelsesbeskjæring (også kalt foryngelsesbeskjæring) som gjøres på eldre planter og trær som ikke har blitt beskåret på noen år, og vedlikeholdsbeskjæring (også kalt tynning) som innebærer at man beskjærer planten ofte for å sørge for å gi planten lys og luft slik at den slipper å bruke masse krefter på ny tilvekst.

Når bør beskjæring utføres?

På friske trær og busker, kan beskjæring gjøres stort sett hele året. Men vi anbefaler å beskjære såkalte «blødere» – trær som bøk, lønn og bjørk hvor sevjen stiger i løpet av sommerhalvåret – på høsten eller vinteren. Vårblomstrende trær og busker bør beskjæres etter blomstring for å legge til rette for neste års blomstring, mens beskjæring av frukttrær bør gjøres sen vinter eller tidlig vår for å få best mulig frukt.

Felling av større trær

I tillegg til beskjæring, kan vi også felle trær. Våre gartnere har alt av egnet klatreutstyr og verktøy til å utføre jobben effektivt og forsvarlig. Husk at noen eiendommer i Oslo er omfattet av reguleringsplaner hvor man må søke om å felle større trær (definert som trær med en stammeomkrets på mer enn 90 cm målt én meter over bakken). Som oftest må begrunnelsen da være at treet utgjør en sikkerhetsrisiko for å få innvilget søknaden om felling.

Man må også søke Plan- og bygningsetaten før felling av flere trær om dette vil utgjøre et vesentlig terrenginngrep.

Mann som trimmer hekk
En ryddig park

Topping av trær

På generelt grunnlag anbefaler vi ikke topping av trær. Topping gjør at treet mister sin naturlige form og gjør det mer utsatt for sykdom. I tillegg er det ikke særlig pent. Om man synes treet er for stort, er det bedre å felle det og plante et nytt i stedet. For store trær som man ikke får lov til å felle, kan vi sette opp en egen plan hvor vi annethvert år sjekker treet for sykdom og fjerner gamle greiner. Da holder du treet pent og trygt for alle som ferdes i nærheten av det.

Våre gartnere er klare til å hjelpe deg med beskjæring

Grønt & Hvitt kan hjelpe deg med all type beskjæring, i tillegg til å evaluere plantenes tilstand og sette opp en skreddersydd beskjæringsplan for deg. Kontakt oss i dag for et tilbud om regelmessig vedlikehold som sikrer plantenes helse og vekst gjennom hele året.